Fogyasztóvédelmi szervek és panaszkezelés

Az NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft., A menta kommunális hulladékszállítást végző Közszolgáltató, szolgáltatási tevékenységének gyakorlásával, a fogyasztók védelmének biztosításával kapcsolatos felügyeleti szervei:

Gyöngyös Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda

Dr. Kozma Katalin jegyző

3200 Gyöngyös, Fő tér 13. Tel.: 37 / 510-304

Heves Megyei Bíróság Cégbírósága

3300 Eger, Barkóczy u. 1. Tel.: 36 / 311-611 / 2172

Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel.: 46 / 517-300

Heves Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Tel.: 36 / 515-598 

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Működő Békéltető Testület

3300 Eger, Faiskola út 15. Tel .: 36 / 429-612 / 122 Fax: 36 / 323-615

Nógrád Megyei Békéltető Testület

3100 Salgótarján,  Alkotmány út 9 / A.

Tel .: 32 / 520-860 Fax: 32 / 520-862 e-mail: nkik@nkik.hu  web: www.nkik.hu

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. Postacím: 1388 Budapest, Bp. 88.

Tel .: 1 / 459-77-77 e-mail: mekh@mekh.hu

NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft.

A Szolgáltató vállalja, Hogy a Fogyasztók írásban érkező megkereséseire a lehető legrövidebb Idő alatt, de a beérkezésüktől számított legfeljebb 15 Napos határidővel válaszol. A kivizsgálást végző Szervezeti Egység indokolt esetben legfeljebb 30 Nappal meghosszabbíthatja a határidőt. Errol a panasztevőt írásban értesíteni Kell.

Fogyasztói Panasz:

A Fogyasztó részéről a Szolgáltató hulladékkezelési tevékenységére vonatkozóan Tett Negatív észrevétel, olyan megkeresés, Amely egyéni jogsérelem, Vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul.

Panaszügyek kezelése:

Minden Szervezet működése Soran előfordulhatnak olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Fogyasztók megalapozott panasszal élhetnek. A Fogyasztói Panasz fogalma alatt a Szolgáltató hulladék kezelési tevékenységre vonatkozóan Tett észrevételt ÉRT. A Szolgáltató a telefonon, személyesen, és írásban érkező panaszbejelentéseket rögzíti és rendezésüket kiemelt feladatként kezeli. A Fogyasztók felvetéseit haladéktalanul kivizsgálja, a feltárt hibákat orvosolja. Rendszeresen elemzi a beérkezett észrevételeket, és a tapasztalatokat felhasználja szolgáltatásai és ügyfélkezelési rendje továbbfejlesztéséhez.

A Fogyasztói panaszok fajtái:

Számlareklamáció: A számlán Szereplő bármely számlaadatra vonatkozó kifogás, Negatív észrevétel.

Jogi Probléma: Szolgáltatási szerződésekkel, szerződésszegéssel kapcsolatos panaszok, és védőterületekre, szolgalmi jogra, illetve más Jogi megkeresésre vonatkozó reklamációk.

Kártérítési igény: A szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben előterjesztett bármilyen Anyagi VAGY NEM Anyagi jellegű igény.

Egyéb reklamációk: A Fenti pontokba Nem sorolható panaszok.

Panaszok kezelése:  A Szolgáltató nyilvántartja AZ szabadonálló Fogyasztói panaszokat és a hibaforrás kiküszöbölésére Tett intézkedéseket.

Ha megítélése szerint reklamációját a Szolgáltató Nem rendezte kielégítően, a Fogyasztó kérheti kérelmének orvoslását a Fogyasztói érdekképviseleti szervektől, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság helyi kirendeltségétől ÉS AZ Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

Regionális Irodájától, Vágy a területi Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Szervezett békéltető testülettől, továbbá AZT Bírósági úton érvényesítheti. A békéltető Testület hatáskörébe a szolgáltatasok minőségével, biztonságával és a termékfelelősségi Szabályok alkalmazásával, valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogviták Fogyasztói Bírósági eljárásokon KÍVÜLI rendezése tartozik.

Nem minősül panasznak Fogyasztói:

A méltányossági kérelem (részletfizetés, fizetési halasztás), – a tulajdonosváltozás, adatváltozások bejelentése, – a számlamásolat, csekkpótlás kérése, – AZ eseti egyedi számla kérése, – AZ általános bejelenések a szolgáltatásokról (pl. javaslatok, igények jelzése, stb.) – Tájékoztatás kérése.

Az Ügyfélszolgálat tevékenységi körei:

  • A Szolgáltató tevékenységéhez Kapcsolódó panaszügyek kezelése,
  • Fogyasztók Által bejelentett adatváltozásokkal kapcsolatos feladatok,
  • Szolgáltatási szerződések kötése, szerződéses Adatok módosítása,
  • Kedvezmények és méltányossági kérelmek ügyintézése,
  • Pénztár működtetése,
  • Általános Tájékoztatás.

Információ:

NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft.

3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 19.  

Tel: + 36/37 / 311-894   

Fax: + 36/37 / 500-281  

info.gyongyos@nhsz.hu    

Ügyfélszolgálat Nyitvatartás:

Hétfő: 8.00 – 16.00

Kedd: 8.00 – 16.00

Szerda: 8.00-20.00

Csütörtök: szünnap                     

Péntek: 8.00 – 16.00