Újra indul 2020.06.02.-tól a házhoz menő lomtalanítás!

LOMTALANÍTÁS TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft. a szolgáltatási területén

2020. június 2-tól újra végez házhoz menő lomtalanítást!

 

A közterület rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében a lomtalanítás nem előre meghirdetett napokon, hanem a lakosok egyéni igénybejelentése alapján, előre egyeztetett időpontban végezzük el. Társasházak esetén a közös képviselők rendelik meg a szolgáltatást. A házhoz menő lomtalanítás évente 1 alkalommal igényelhető.

 

Bővebb tájékoztatást kérhet és a szolgáltatás igénybevételét jelezheti, a 06-37/311-894 /2 mellék/ telefonszámon vagy az info.matra@nhsz.hu e-mail címen.

 

A lomtalanítás időpontja akkor tekinthető véglegesnek, amikor írásban vagy telefonon munkatársunk visszaigazolja az időpontot!

 

Lomtalanításkor kihelyezhető hulladékok:

Olyan szilárd hulladék, amelyek a méretük miatt nem helyezhetők el a kukában, valamint a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl.: bútorok, kerti bútorok, játékok, rongyok). Kérjük, hogy a kisebb méretű lomokat bekötözött zsákokba gyűjtsék össze a könnyebb szállíthatóság érdekében.

 

Lomtalanításkor NEM kihelyezhető hulladékok:

Kommunális hulladék, építési törmelék, gumiabroncs, szelektíven gyűjthető hulladékok (újságpapír, kartonpapír, üveg, műanyag palackok, sörös doboz), zöldhulladék, elektronikai cikkek, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok (pl.: festékek, lakkok, olajok, akkumulátorok, vegyszerek), valamint minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyeztetheti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét.

 

NHSZ Észak-Kom Nonprofit Kft.

NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft.