Lakossági Hulladékudvar

Az NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft. által üzemeltetett hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevételére az a magánszemély (helyi lakos) jogosult, aki, hulladékszállítási szerződéssel rendelkezik, közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségnek eleget tett (díjhátraléka nincs), és személyazonosságát (hivatalos, fényképes igazolvánnyal) és lakcímét (a fényképes igazolvány adataival összhangban álló lakcímkártyával) hitelt érdemlően képes igazolni!

A hulladékgyűjtő udvar gépjárművel megközelíthető.

Az udvar csak a háztartásokban – tehát nem az iparban vagy a vállalkozásokban – képződő hulladékok befogadására szolgál.

Az alábbi anyagokat lehet elhelyezni:

NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK

VESZÉLYES HULLADÉKOK

A lakossági hulladékudvar nyitvatartási rendje:

Hétfő: 8:00-16:00

Kedd: 8:00-16:00

Szerda: 12:00-20:00

Csütörtök: 8:00-16:00

Péntek: 8:00-16:00

Szombat: 8:00-16:00

Vasárnap és Ünnepnapokon: ZÁRVA

Amennyiben a beszállított hulladék nincs szétválogatva, vagy a beszállító nem hajlandó szétválogatni, továbbá a hulladék nem lakossági eredetű és mennyiségű (veszélyes hulladék esetén is), úgy a hulladékudvar kezelő jogosult és köteles megtagadni a hulladék átvételét.