Lakossági Hulladékudvar

 

Az NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. által üzemeltetett hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevételére az a magánszemély (helyi lakos) jogosult, aki, hulladékszállítási szerződéssel rendelkezik, közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségnek eleget tett (díjhátraléka nincs), és személyazonosságát (hivatalos, fényképes igazolvánnyal) és lakcímét (a fényképes igazolvány adataival összhangban álló lakcímkártyával) hitelt érdemlően képes igazolni!

A hulladékgyűjtő udvar gépjárművel megközelíthető.

Munkatársunk segíti adatfelvétel után a könnyebb tájékozódást, illetve a hulladékok elhelyezését.

Az udvar csak a háztartásokban – tehát nem az iparban vagy a vállalkozásokban – képződő hulladékok befogadására szolgál.

Az alábbi anyagokat lehet elhelyezni:

NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK

 • Műanyag csomagolási hulladék (PET palackok, fóliák)
 • Karton (dobozok, hullámpapírok)
 • Papír (újságpapírok, szórólapok)
 • Gumiabroncsok (8 db/év/ingatlan a behozható mennyiség)
 • Öblös- és sík üveg
 • Étolaj és zsír (sütésből visszamaradt)
 • Elektromos és elektronikus hulladékok
 • Lom hulladék
 • Építési törmelék

Nem veszélyes hulladékok esetén a díjmentesen behozható mennyiség, ezen felül térítési díj ellenében tudjuk fogadni.

VESZÉLYES HULLADÉKOK

 • Motor , -hajtómű, és kenőolajok és ezek göngyölegei
 • Növényvédőszerek és göngyölegei
 • Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok
 • Festék- vagy lakk hulladékok
 • Elemek és akkumulátorok (ólom-akkumulátorok esetében 2 db/év/ingatlan a leadható mennyiség)

Veszélyes hulladékok esetén a hulladékgyűjtő udvarban ingyenesen leadható mennyiség, ezen felül csak térítés ellenében tudunk fogadni.

A lakossági hulladékudvar nyitvatartási rendje:

 • Cím: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 19.

Hétfő: 8:00-17:00

Kedd: 8:00-17:00

Szerda: 8:00-17:00

Csütörtök: ZÁRVA

Péntek: 8:00-17:00

Szombat: 8:00-12:00

Vasárnap és Ünnepnapokon: ZÁRVA

        

Amennyiben a beszállított hulladék nincs szétválogatva, vagy a beszállító nem hajlandó szétválogatni, továbbá a hulladék nem lakossági eredetű és mennyiségű (veszélyes hulladék esetén is), úgy a hulladékudvar kezelő jogosult és köteles megtagadni a hulladék átvételét.